Rozvrh online distanční výuky

Distanční výuka bude mít dvě části – a) samostatná práce studentů a b) online výuka s učiteli (aplikace Teams na chytrých mobilních telefonech nebo na počítačích).

a) Samostatná práce studentů bude probíhat podle úkolů a materiálů zadaných vyučujícími. Zadávání úkolů ve všech předmětech (s výjimkou TV) bude probíhat dle následujících pravidel:

-  v předmětech s dotací 1 – 2 hodiny týdně budou předány vzdělávací materiály jednou týdně, vždy v úterý do 14:00 hodin (např. Z, D, ZSV, HV, VV, In, PřS, ...)

-  v předmětech s dotací 3 – 4 hodiny týdně budou předány vzdělávací materiály dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu do 14:00 hodin (např. ČJL, AJ, NJ, RJ, M, F, Ch, Bi, ...)

b) Online výuka se bude řídit upraveným rozvrhem, který je přílohou tohoto článku a od zítřka bude i v aplikaci Bakaláři.


Žáci mají povinnost se online výuky účastnit (připojit se) dle následujícího klíče:

-  v předmětech s dotací 1 – 2 hodiny týdně vždy jednou za čtrnáct dnů,

-  v předmětech s dotací 3 – 4 hodiny týdně každý týden.

Distanční výuka je pro žáky povinná, tzn. musí odevzdávat vypracované zadané úkoly a také se povinně účastnit online výuky dle výše uvedených pravidel. Případná absence na výuce musí být řádně omluvena. Omluvení absence je v kompetenci třídních učitelů.