Seznam přijatých uchazečů PZ 2019 - 2. kolo

V níže přiloženém dokumentu najdete seznam uchazečů přijatých ve 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 v oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium.

Do 10 pracovních dnů od vyvěšení tohoto seznamu musí uchazeč potvrdit svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku (ZL) ředitelce školy, tj. nejpozději do 11. června 2019. Tímto dnem při neodevzdání ZL zaniká právo přijatého uchazeče na vzdělávání ve výše uvedeném oboru na zdejší škole.

Soubory ke stažení