Seznam přijatých uchazečů PZ 2019

V příloze naleznete seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 v oboru vzdělávání 79-41-K/41 (1. kolo).

Tento seznam je platným rozhodnutím o přijetí ke vzdělávání ve smyslu § 60 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Do 10 pracovních dnů od vyvěšení tohoto seznamu musí uchazeč potvrdit svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku (ZL) ředitelce školy, tj. nejpozději do 14. května 2019. Tímto dnem při neodevzdání ZL zaniká právo přijatého uchazeče na vzdělávání ve výše uvedeném oboru na zdejší škole. ZL můžete přinést osobně nebo poslat poštou na adresu školy.


Soubory ke stažení