Školní jídelna

Od pondělí 9. listopadu 2020 je opět zprovozněna školní jídelna. Žáci a zaměstnanci školy mají možnost i v době distanční výuky se stravovat za běžných podmínek.

Přihlašování pro žáky a zaměstnance: online v eCanteen na webu školy.

Nabízíme současně možnost stravování pro další osoby do menu boxů za cenu 72,- Kč/oběd + cena boxu 8,-Kč (po domluvě možné i do vlasních jídlonosičů).

Přihlašování pro cizí strávníky: online v eCanteen na webu školy nebo telefonicky na čísle: 731 694 797 nebo 577 320 570.

Objednávání stravy: vždy předcházející pracovní den do 11:00 hodin.

Výdej obědů je upraven na dobu od 11:00 do 12:30 hodin.

JÍDELNÍČEK