Školní kolo Biologické olympiády

 Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Biologickou olympiádu každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže  a tělovýchovy České republiky. Letošní ročník je již 52. Soutěž má několik úrovní (školní, okresní, krajská, republiková).

Koncem února na naší škole proběhlo školní kolo této soutěže. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
Kategorie A (4. a 3. ročník) a kategorie B (1. a 2. ročník). První část soutěže byla teoretická. Zahrnovala test 
a poznávání přírodnin. Druhá část byla praktická, studenti vypracovali laboratorní úkol.

Nejlepší dva soutěžící z každé kategorie postupují do krajského kola. Jsou to tito studenti.

Kategorie A:

  • Majc Patrik
  • Zůbková Klára


Kategorie B:

  • Machalová Vendula
  • Macháč Pavel

Soutěžícím děkuji za účast a postupujícím přeji hodně zdaru v krajském kole, které se koná ve Zlíně na UTB.

Mgr. Gabriela Kozubíková