Školní kolo Biologické olympiády

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Biologickou olympiádu každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Téma letošního již 53. ročníku je Mládí vpřed!

Koncem února na naší škole proběhlo školní kolo této soutěže. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Kategorie A (4. a 3. ročník) a kategorie B (1. a 2. ročník). První část soutěže byla teoretická. Zahrnovala test a poznávání přírodnin. Druhá část byla praktická, studenti vypracovali laboratorní úkol.

Nejlepší dva soutěžící z každé kategorie postupují do krajského kola. Jsou to tito studenti.

Kategorie A:

·  Sucháček Jan

·  Ritterová Dominika

Kategorie B:

·  Machalová Vendula

·  Raška Ondřej

Soutěžícím děkuji za účast a postupujícím přeji hodně zdaru v krajském kole, které se koná ve Zlíně na UTB.

Za PK Bi - Che Gabriela Kozubíková