Školní kolo konverzační soutěže v RJ

Dne 7.2.2020 se konalo školní kolo konverzační soutěže v RJ. Účastníci soutěžili ve dvou kategoriích - SŠ I ( studenti 2.B) a SŠ II (studenti 3.A).

V soutěži museli prokázat znalosti slovní zásoby, poslechu a plynule konverzovat na vylosované téma. V porotě zasedli, jako už tradičně, naši absolventi, kteří studují RJ na vysoké škole - M.Slováčková, D.Janošíková a R.Krůžela.

Na prvním místě se v kategorii SŠ I umístila Eliška Pinďáková (2.B) a v kategorii SŠ II Ondřej Raška (3.A), kteří postupují do krajského kola ve Vsetíně.

Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

PaedDr. Zdenka Fašková