Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Letošní maturanti tříd 4. A a 4. B převzali maturitní vysvědčení 25. 6. 2020 v Obřadní síni Městského úřadu Valašské Klobouky za přítomnosti ředitelky školy RNDr. Evy Cepkové, třídních učilů Ing. Pavla Charváta a Mgr. Davida Polácha, místostarosty města Mgr. Karla Ptáčka a dalších účastníků slavnostního aktu.

Ve školním roce 2019/20 skládalo maturitní zkoušky,písemné a ústní, celkem 49 studentů. K úspěšnému zakončení studia všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v osobním a profesním životě.

Velké poděkování patří pedagogům, kteří studenty po celou dobu studia vedli a ke zkoušce dospělosti připravili.

vedení Gymnázia Valašské Klobouky