Slavnostní přijetí našich úspěšných studentek v Parlamentu ČR

Slavnostní přijetí na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu ČR proběhlo 15.1.2020 díky listopadovému úspěchu našich studentek třídy 3.B Anny Dorňákové, Nikoly Gargulákové a Venduly Machalové v mezinárodním kole Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu, při kterém vybojovaly 2. místo ze všech gymnázií a 1. místo mezi českými gymnázii.

Velmi pestrý den společně se studentkami prožily i ředitelka školy RNDr. Eva Cepková a Mgr. Jaroslava Machalová, která dívky na soutěž připravovala. Program byl připraven i pro vítězné slovenské družstvo z Lučence a organizační tým celé soutěže.

Den začal návštěvou Černínského paláce, kde jsme měli možnost navštívit pracovnu Jana Masaryka. Následovalo přijetí v Arcibiskupském paláci kardinálem Dominikem Dukou. Setkání bylo velmi příjemné, panovala přátelská atmosféra. Hovořilo se nejen o soutěži, ale i o významných historických okamžicích našich dějin.

Poté následovalo oficiální přijetí předsedou Poslanecké sněmovny ČR Radkem Vondráčkem, které pokračovalo neformální debatou s účastníky soutěže.

Krátce poté nás přijal předseda Senátu ČR Jaroslav Kubera. Zajímala ho nejen soutěž, ale i názory studentů na povinnou maturitu z matematiky. Po společné fotografii následoval oběd v senátní jídelně s místopředsedou senátu panem Milanem Štěchem a prohlídka senátu se sympatickým senátorem panem Miroslavem Nenutilem.

Příjemným okamžikem celého dne, byla chvíle, kdy jsme se dozvěděli, že jako vítězné družstvo vyhráváme i jarní zájezd do Belgie.

Program pokračoval prohlídkou „ srdce“ Staroměstského orloje s orlojníkem panem Skálou. Poté jsme se přesunuli na přednášku do Knihovny Václava Havla. Závěr dne končil velmi srdečným přijetím generálním ředitelem Národního bezpečnostního úřadu generálem Jiřím Langem. Tohoto setkání se účastnil i pan Zdeněk Boháč, který neskrýval nadšení, že soutěž vyhrálo kloboucké gymnázium. Pan Boháč má k našemu regionu velmi blízko, neboť dvacet let vlastnil chatu v Lidečku a tento kraj miluje.

Tímto setkáním skončil sice velmi náročný, ale o to více zajímavý program. Velké poděkování za jeho přípravu patří hlavnímu organizátorovi celé soutěže panu Stulákovi, který celou akci zorganizoval.