Street art

Street art

Ve středu 10. 10. 2018 byli studenti 2. ročníku výtvarné výchovy a studenti výtvarného semináře Gymnázia Valašské Klobouky uvolněni z vyučování. Důvodem byla celodenní malba na zeď u vlakového nádraží v témže městě. Toto výtvarné vyjádření se nazývá Street art. Studenti měli k dispozici několik betonových, asi dvoumetrových ploch, na které mohli namalovat jakékoliv postavy, motivy nebo napsat citáty. Jedinou podmínkou bylo, že vše, co se zde namaluje, musí být jakkoliv spjaté s T. G. Masarykem a devadesátým výročím dráhy Horní Lideč - Bylnice. Studenti si po skupinkách připravili návrhy a už zbývalo jen jedno – přenést tyto návrhy z papíru, či počítače na velkou betonovou plochu.

Studenti měli k dispozici čtyři barvy – černou, bílou, okrovou a fialovou. Rozvrhli si co, kde a jakou barvou budou realizovat. Pro většinu to byl jeden z prvních „street artů“. Chvíli trvalo, než mladí umělci přišli na všelijaké způsoby jak plochu zaplnit a jakým uměleckým stylem.

Asi po dvou hodinách už byly vidět první postavy, lokomotiva nebo citáty. Všichni pracovali, jak to jen šlo. Po chvíli však zjistili, že toho času na tak velké plochy a plány zase tolik není. Ruce, obličeje, oblečení a u některých umělců i vlasy postupně měnily svou přirozenou barvu, bylo vidět, že malovali tělem i duší.

Okolo druhé odpolední hodiny už byly obrazy dokončeny a všichni, společně s panem učitelem Ročákem, se spokojeně kochali pohledem na vytvořená výtvarná díla. Byl to zvláštní pocit, před pár hodinami šedé ničím zajímavé plochy a o chvíli tolik barev, textu a postav. Krásná společně dokončená práce.

Musím říct, že všem se práce povedla a každý si rád vyzkoušel tento typ umění. A pokud jste se tam ještě nebyli podívat, velmi vám to doporučuji. Přijďte se přesvědčit o šikovnosti studentů výtvarné výchovy. Posuďte sami, zda jsou tyto malby realizované na veřejné plochy ku prospěchu či nikoliv.

Poděkování patří Městu Valašské Klobouky za skvělý nápad a za zrealizování této akce.  A další velké díky patří panu učiteli  Ročákovi, který se společně se studenty nebojí pouštět do těchto moderních výtvarných akcí a je jim vždy ku pomoci.

Rozálie Šobáňová, 3.A