Stříbro v mezinárodní dějepisné soutěži!

Trojice studentů našeho gymnázia – Bohdana Naňáková (2.B), Marek Hnaníček a Roman Lysák (3.G) obsadila 2. příčku v této prestižní soutěži.

Zaštiťuje ji akademická obec nejvýznamnějších českých a slovenských historiků, významní politici i vědci obou zemí. Organizátorem soutěže je Mgr. Miroslav Stulák, učitel chebského gymnázia. Letos se soutěže zúčastnilo 300 gymnázií. Po dubnových krajských kolech postoupilo 75 škol do finále v Chebu.

Své ceny, notebooky pro každého člena týmu a dataprojektor pro školu, přebírali studenti za zvuku slavnostních fanfár z rukou předsedy Senátu ČR pana Štěcha.

Chtěla bych všem třem studentům poděkovat a vyslovit obrovský obdiv za to, že se dokázali naučit nepředstavitelné množství informací a tím potvrdit kvalitu studentů školy, jejíž jméno je po loňském vítězství a letošním 2. místě známé nejen všem gymnáziím, ale i historikům a politikům zapojeným do této soutěže.

Mgr. Jaroslava Machalová


Události v regionech


Jak jsme jeli obhajovat prvenství, ale neobhájili jsme…

…neobhájili, ale přesto si myslíme, že i druhé místo v mezinárodní soutěži je víc než chvályhodné.

Přinášíme vám velmi čerstvé novinky z Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu, která se letos uskutečnila 23. listopadu. Po loňském vítězství jsme s velkým odhodláním, nastudovanými vědomostmi, objemnými zavazadly, putovním pohárem a mírnou (posléze stupňující se) nervozitou ve středu 22. 11., vycestovali směr Cheb. Již cestou jsme ve vlakových chodbičkách potkávali přední české historiky, s panem prof. Milanem Hlavačkou máme dokonce selfie!

Po příjezdu do Františkových Lázní, kde jsme byli ubytováni, a následném vybalení se na hotelových pokojích, jsme se vydali na průzkum města, hlavně najít a „pozdravit“ sochu Františka. Při večerní procházce z nás pomalu opadávala nervozita. Teda až do chvíle, kdy jsme začali narážet na další soutěžní týmy a jejich hlasité rozhovory nám prozradily, že o některých informacích nemáme ani tušení… Nicméně, to, co jsme vypozorovali, jsme ještě večer v rámci možností dostudovali a usínali plni očekávání, co asi následující den přinese…

Do haly, ve které se celá soutěž odehrávala, jsme se dostali před devátou hodinou ranní. Byla plná studentů, učitelů, významných hostů a taky knížek! Na každého z nás, včetně zmiňovaných hostů a učitelů, čekala na stole hromádka hodnotných publikací. Usadili jsme se ke stolu s názvem naší školy a s napětím čekali, co přijde. První kolo, možnosti na výběr, značka ideál. Kolo druhé, už bez možností na výběr, bylo nutné odpovědi dle uvážení dopsat. Třetí a čtvrté kolo a trocha smůly na našich patách. Při průběžném sčítání bodů jsme zjistili, že z celkového počtu jsme dosáhly na cca 200, což byl v našich očích počet velmi malý. Veškeré vidiny úspěchů nás opustily a my jsme se smířili s umístěním mimo vyhlašovanou desítkou nejlepších škol. Ale nakonec z toho vyšlo nádherné druhé místo.

Je nutné poděkovat paní učitelce Machalové, která nás velmi pečlivě a intenzivně připravovala!

Bohdana Naňáková, Marek Hnaníček a Roman Lysák, reprezentující tým gymnázia