Učitelé zpátky v lavicích

Dne 17. 9. 2019  proběhlo školení pedagogů  zaměřené na osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a výchovný styl učitele. Učitelé se během 8 vyučovacích hodin zabývali jak teoreticky, tak prakticky tématy sebepoznání, sebereflexe, komunikačních dovedností a řešení problémů.

Přátelská atmosféra pojetí celého školení pomohla lépe pochopit současnou situaci ve vztahu žák - rodič - škola, což se jistě projeví nejen pohodovou atmosférou ve vyučování, ale také v komunikaci školy s rodiči a širokou veřejností.

Akce se uskutečnila v rámci Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2019 pod názvem „Nejsme v tom sami IV“.  Cílem projektu je mimo jiné posílit kompetence pedagogů v oblasti řešení obtížných situací ve škole prostřednictvím aktivity vzdělávacího charakteru.

"Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Zlínského kraje"

Mgr. Andrea Macková

školní metodik prevence

Související obrázek