Uzavření školy pro žáky - Mimořádné opatření MZ ČR

Vážení rodiče, žákyně a žáci,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dnes mimořádné opatření o uzavření škol (viz příloha). V souladu s tímto opatřením je od středy 11. 3. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na webových stránkách školy budeme postupně zveřejňovat další aktuální informace.