Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1-5, § 60a-60g a § 61 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016 Sb.), a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku  školního roku  2019/2020 do oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium.

Termín pro odevzdání přihlášek:    do 16. května 2019


Ve Valašských Kloboukách 6. 5. 2019 

RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy