Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor Gymnázium

Ředitelka školy v souladu  s ustanovením § 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.