Vynikající výsledky gymnazistů z Valašských Klobouk u státních maturit 2019

Absolventi 4.G třídy Gymnázia ve Valašských Kloboukách dosáhli v jarním termínu státních maturit  2019 vynikajících studijních výsledků. Tento úspěch posunul školu ve srovnávacím žebříčku výsledků státních maturit oboru čtyřleté gymnázium na přední místa mezi všemi 15 gymnázii Zlínského kraje. Zde je přehled dosažených umístění:

didaktické testy státní části maturit:

1. místo v českém jazyce a literatuře

1. místo v anglickém jazyce

5. místo v matematice


písemné práce státní části maturit:

2. místo  v českém jazyce

2. místo  v anglickém jazyce


ústní zkoušky státní části maturit:

2. místo  v anglickém jazyce

4. místo   v českém jazyce a literatuře.


V roce 70. výročí založení školy si škola lepší dárek od svých žáků nemohla přát. Děkujeme.


Děkuji všem pedagogům školy, kteří se na přípravě maturantů ke zkouškám podíleli, za jejich příkladnou pedagogickou práci, která se zúročila v kvalitních výkonech žáků u maturitních zkoušek v květnu 2019. Poděkování patří také třídní učitelce Mgr. Jaroslavě Machalové, která třídu 33 studentů vedla ve druhé půlce jejich studia.

RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy