Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

V přiložených souborech níže naleznete:

Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2020/2021


Informace pro přijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně
 • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek na základě zveřejnění seznamu přijatých uchazečů,  termín uplatnění zápisového lístku je nejpozději do 23. 6. 2020.
 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je případ, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě žádosti o nové rozhodnutí.
 • Pokud zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek uchazeče ve stanovené lhůtě , zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na Gymnáziu Valašské Klobouky.
 • Zápisové lístky je možné odevzdat přímo v kanceláři školy  nebo jej můžete zaslat poštou.
 • Pokud přijatý uchazeč ví, že na školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost zákonný zástupce oznámí na e-mail j.strnadova@gymnazium-vk.cz nebo telefonicky na 577 320 572, umožníte tak přijetí dalších uchazečů, kteří podají žádost o nové rozhodnutí.
 • O organizačních záležitostech nového školního roku budou žáci informováni na úvodní schůzce 24. června 2020 a prostřednictvím webových stránek školy (www.gymnazium-vk.cz).

Informace pro nepřijaté uchazeče

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v kanceláři školy v úterý 16. června v době od 7:30 hodin do 15:30 hodin.
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou do vlastních rukou.
 • Proti tomuto rozhodnutí nelze v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb. podat odvolání.
 • Zákonný zástupce uchazeče nepřijatého z kapacitních důvodů má však možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí o přijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí nebo doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Nové rozhodnutí se vydává podle ustanovení § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Pokud uchazeč chce mít šanci být přijat na základě nového rozhodnutí o přijetí, je nutné podat žádost o nové rozhodnutí, kterou lze vyřídit i osobně např. v době určené k přebírání rozhodnutí v kanceláři školy, pro zjednodušení přikládáme vzor žádosti, viz soubor níže.
 •  Žádost o nové rozhodnutí musí podepsat jak zákonný zástupce uchazeče, tak uchazeč.
RNDr. Eva Cepková
ředitelka školy