Za poznáním v Polsku

Dne 24. června 2019 se studenti našeho gymnázia zúčastnili poznávacího zájezdu s názvem Osvětim – Svědomí lidstva a středověký Krakov.

Naši exkurzi jsme započali v brzkých ranních hodinách na autobusovém nádraží ve Valašských Kloboukách, odkud jsme se přes pohraniční Bohumín dostali až do dopoledního cíle – koncentračního tábora Osvětim. Nejdříve nás paní průvodkyně provedla částí tábora Auschwitz I., kde jsme na vlastní oči zhlédli místo plné utrpení, bolesti a smrti. Následně jsme se přemístili do o pár kilometrů vzdálenější části Auschwitz II – Birkenau (Březinka), kde byl k vidění komplex zděných a dřevěných budov, který ve své době čítal až 300 stavení. Mohli jsme spatřit trosky plynových komor a krematorií, která byla zničena při zahlazování stop nacistickými vojáky před příchodem sovětské Rudé armády.

V pochmurné náladě jsme se přesunuli do Krakova, kterým nás provedl pan Kočí a seznámil nás s bohatou středověkou historií tohoto významného polského města. Navštívili jsme prostory kolem hradu Wawel, kde se nacházel i legendární drak, který chrlil oheň, katedrální baziliku svatého Stanislava a svatého Václava, nádvoří Jagellonské univerzity a hlavní krakovské náměstí – Krakovský rynek. Následovalo „indivindy“ neboli čas osobního volna a v podvečerních hodinách nás čekala pouze cesta domů. J

Za tento úžasný historický zážitek děkujeme paním učitelkám Machalové a Sucháčkové a také panu Kočímu.

Studenti GYMVK.