Zahájení výuky po jarních prázdninách

V pondělí 9. 3. 2020 pokračuje výuka všech tříd dle platného rozvrhu a suplovacích změn - viz Bakaláři (aktuální změny na pondělí budou zveřejněny dnes do 18:30 hodin).

V souvislosti s epidemiologickou situací v ČR i v Evropě vyzývám všechny žáky, rodiče i zaměstnance školy, aby zodpovědně zvážili svůj zdravotní stav, dodržovali nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR a účastnili se výuky pouze v případě, že nevykazují známky onemocnění.

V opačném případě neváhejte kontaktovat třídní učitele, popř. vedení školy.