Zajímavá setkání

Zajímavá setkání

Jednou večer mně telefonovala moje sestra, která pracuje jako tajemnice pro krajany žijící v zahraničí Senátu České republiky, že má možnost kontaktovat pana Miloše Šuchmu, Čechokanaďana,,přijíždějícího každý rok do vlasti, aby udělal gymnazistům přednášku o 20. století a životě v naší vlasti po roce 1945 do roku 1968, poté o životě v emigraci. Netušila jsem, o koho se jedná, pouze jméno mi bylo známé. Šuchmů je ve Valašských Kloboukách několik. Že by rodák z Klobouk či potomek místních obyvatel?

Slovo dalo slovo, mailové adresy byly vyměněny a padlo resumé. Miloš Šuchma přijede do rodiště svých předků a uspořádá besedu pro studenty.V říjnu roku 2018 zazvonil telefon , pan Šuchma přiletěl z Kanady na návštěvu do své rodné vlasti. A byl ochoten přijet a uspořádat ve svém nabitém programu přednášku pro studenty semináře dějepisu a českého jazyka.

Rychlík z Prahy měl ten osudný den zpoždění, jako vždy, z Prahy na Moravu je dlouhá cesta. Přešlapovala jsem na nádraží v Horní Lidči a netrpělivě vyhlížela vlak plna očekávání. Poznáme se? Vždyť jsme se nikdy nesetkali? Na internetu jsem našla spoustu informací o výše zmíněné osobě, ale přece jenom osobní setkání preferuji. Vlak se řítí do stanice, zastavuje a já sleduji vystupující. Nemýlím se a mířím k vysokému pánovi se stříbrnými vlasy a milým úsměvem.“Dobrý den…, já jsem…a vy jste určitě pan Miloš Šuchma…tak Vás vítám a jsem ráda, že jste vážil tak dalekou cestu a přijel až k nám.“Hovor vesele běží, cesta ubíhá a společně přijíždíme do budovy gymnázia. Studenti již čekají a pan Šuchma začíná besedu vyprávěním o svých kořenech ve Valašských Kloboukách, které jsou rodištěm jeho otce, děda, prababičky.Vzpomíná na své dětství v Praze, tatínka zlatníka, válečná léta , dobu po roce 1945 , období 50.  a 60. let  až do příchodu okupačních vojsk Varšavské smlouvy a odchod do emigrace a život v Kanadě. Dvě hodiny vyhrazené pro besedu uběhnou velmi rychle. Informací o době a osobních zkušenostech je přehršel. Někteří studenti pouze poslouchají, jiní si dělají poznámky.“ Ty se budou na mezinárodní dějepisné soutěži hodit,“ říká Bohdana, studentka 3. ročníku, kterou čeká mezinárodní kolo dějepisné soutěže v Chebu. Mimochodem, tříčlenné družstvo naší školy obsadilo ze 75 škol 2. místo. V roce 2017 náš tým zvítězil. Milo Šuchma družstvo i kolegyni, která studenty každoročně připravuje, pochválil.

A kdo vlastně zavítal k nám do školy?

Miloš Šuchma je významný představitel československého a českého exilu. Pracuje jako předseda Výkonného výboru českého a slovenského sdružení v Kanadě. Řadu let byl šéfredaktorem časopisu Západ. Znal se s J. Werichem,Václavem Havlem,Jiřím Trnkou.Byl přítelem Josefa Škvoreckého.V Kanadě pracoval jako odborník na počítače. Podílel se na vytvoření rezervačního systému pro kanadské aerolinie.Ve svém volném čase spolu s manželkou, interiérovou architektkou, pomáhal v době nesvobody v naší zemi příchozím emigrantům v Kanadě se začleněním do společnosti.Po sametové revoluci se vrací každoročně do vlasti a beseduje se studenty, nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Pane Šuchmo, děkuji za návštěvu a  těším se na setkání s Vámi na půdě gymnázia.

PaedDr. Soňa Zabloudilová