Zaslání pozvánek k přijímacím zkouškám

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly ODESLÁNY.

Dnes 22. května 2020 byly doporučeně odeslány poštovní přepravou pozvánky k přijímacím zkouškám.

Obálka k doručení obsahuje

  • Pozvánku k přijímacím zkouškám (podepsanou ředitelkou školy)
  • Kritéria přijímacího řízení
  • Pozvánku ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání (generovanou Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání)
  • Pokyny OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH …a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
  • Návratku pro přijaté uchazeče s informací o úvodní schůzce s přijatými žáky

Eva Cepková, ředitelka školy