Zeměpisná olympiáda - školní kolo

Ve středu 24. 1. 2018 proběhlo na naší škole, tak jako každoročně, školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo 17 studentů. Studenti se potýkali s úkoly rozdělenými do tří částí a to prací bez atlasu, prací s atlasem a praktickou částí.

Výsledky kategorie D:

1. místo – Marek Hnaníček (3. G), 2. místo – Jakub Janáč (4. G), 3. místo – Vendula Machalová (1. B)

Do okresního kola postupují: Marek Hnaníček a Jakub Janáč.

 Za PK zeměpis Mgr. Jitka Pechancová