Změny v režimu výuky od středy 25. 11. 2020

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1198 ze dne 20. 11. 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1198 o přjetí krizového opatření a navazující Usnesení č. 1199 ze stejného dne dojde k následující změně v nastaveném provozu školy:

Na základě bodu 3f) jmenovaného usnesení 1198 je od středy 25. 11. 2020 obnovena prezenční výuka závěrečných (maturitních) ročníků gymnázia v předmětech, kde lze zajistit homogenitu tříd nebo skupin žáků (tzn. ČJL, M, AJ, NJ, FiM). Výuka těchto předmětů bude probíhat ve škole vždy v pondělí a ve čtvrtek. Výuka ostatních předmětů včetně volitelných seminářů tříd 4.A a 4.B bude i nadále probíhat distančně. Od následujícího týdne tak bude distanční výuka nehomogenních skupin 4. ročníků soustředěna do tří dnů. Studenti maturitních ročníků, kteří budou mít zájem o stravování ve školní jídelně, musí provést včasné přihlášení na jednotlivé dny  vždy nejpozději do 11:00 předchozího dne.

Výuka tříd 1. - 3. ročníku  se nemění a bude i nadále probíhat distančním způsobem.

V souvislosti s uvedenými změnami bude docházet i k rozvrhovým a suplovacím změnám. Sledujte proto aktuální stav rozvrhu na webu školy. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál  Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.

Soubory ke stažení

obrazky.docx (docx)