Halloween

Halloween nenechal chladným ani třeťáky. S nadšením sobě vlastním se pustili do výzdoby školy.

Foto: Kateřina Holbová, 3. B