Vánoční koncerty

Foto: Nela Šerá (4. B), Eva Poláchová