Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Fyzika

Menu

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Počet hodin celkem

Fyzika

3

3

3

-

9

Přírodovědný seminář

-

-

2

-

2

Seminář z fyziky

-

-

-

3

3

 

Ve fyzice je v 1., 2. i 3. ročníku jedna hodina dělená pro účely laboratorních cvičení

Přírodovědný seminář je volitelný předmět ve 3. ročníku studia.

Seminář z fyziky je volitelný předmět ve 4. ročníku studia.

 

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

SVOBODA, Emanuel, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Mechanika.

BARTUŠKA, Karel a Emanuel SVOBODA. Molekulová fyzika a termika.

LEPIL, Oldřich a Přemysl ŠEDIVÝ. Elektřina a magnetismus.

LEPIL, Oldřich. Mechanické kmitání a vlnění.

LEPIL, Oldřich. Optika.

ŠTOLL, Ivan. Fyzika mikrosvěta.

MACHÁČEK, Martin. Astrofyzika.

BARTUŠKA, Karel. Speciální teorie relativity.

LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Sbírka úloh z fyziky pro střední školy.

 

Doporučené webové stránky

http://www.realisticky.cz/

https://e-manuel.cz/

https://kdf.mff.cuni.cz/relativita-stredoskolsky/index.html

https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika

 

AKCE OBORU

Fyzikální olympiáda: studijní text a více informací na http://fyzikalniolympiada.cz/

Přírodovědný klokan

Přírodovědný jarmark v Olomouci

Návštěva Pevnosti poznání v Olomouci

Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci

Návštěva Velkého světa techniky v Dolních Vítkovicích