Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.

Menu

Informace poskytnuté na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

 

Výňatek ze zákona:

§ 2 Povinnost poskytovat informace

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

(4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

§ 4 Poskytování informací

(1) Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo zveřejněním.

(2) V případě, že je žadatelem povinný subjekt, je mu poskytována informace za stejných podmínek jako jiným žadatelům.

 

Přehled informací poskytnutých školou podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Rok 2023

Žádost ze dne 15. 6. 2023

Gymnázium Valašské Klobouky (GVK) obdrželo žádost o poskytnutí informací, která se týkala informací souvisejících s provozováním „školního bufetu“  v prostorách školy v roce 2022. GVK žadateli sdělilo požadované údaje ve formě přílohy (dokument pdf).

 

 

Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  naleznete  v přiložených dokumentech.