Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Malý projekt Interreg V-A SK-CZ

Menu

Malý projekt  v rámci Operačního programu: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů

Reg. číslo a název: SK/FMP/11b/01/016 "K vede krok za krokom"

Vedoucí partner: Gymnázium Púchov

Hlavní přeshraniční partner: Gymnázium Valašské Klobouky

Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu: září 2018 až srpen 2019

Výše finanční pomoci: 20 000 €

 

V projektu probíhaly aktivity spolupráce v oblasti rozvoje institucionálních kapacit, efektivity činností těchto škol včetně podpory vzdělávání žáků a učitelů obou zapojených škol. Společně s hlavním partnerem projektu Gymnáziem Púchov jsme realizovali všechny naplánované  aktivity tohoto mezinárodního mikroprojektu. Realizace celého mikroprojektu probíhala s plným využitím celkové výše poskytnuté finanční pomoci. V rámci projektu se realizovaly tyto klíčové aktivity:

  • Vytvoření příhraniční sítě vzdělávacích institucí za účelem vzájemné spolupráce ve vyučování technických předmětů.
  • Vytvoření široké diskuse o kompetencích, vědomostech a dovednostech absolventů gymnaziálního typu studia.
  • Vytvoření profilu absolventa gymnázia.
  • Realizace dvoudenní exkurze pro žáky  a učitele obou pratnerů (obou gymnázií) do Technického muzea v Brně a na odborná pracoviště vysoké školy (Masarykovy univerzity v Brně).
  • Pořízení souprav měřících senzorů fyzikálních veličin.
  • Realizace školení učiteľů obou gymnázií k používaní senzorů na měření fyzikálních veličin.

 

Malý projekt byl realizován za finanční podpory EU (EFRR) a státního rozpočtu SK.