Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Matematika

Menu

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Počet hodin celkem

Matematika

3

4

4

3

14

Seminář z matematiky

-

-

2

3

5

Finanční matematika

-

-

-

1

1

 

V matematice je v 1., 2. a 4. ročníku jedna hodina dělená.

Finanční matematika je dělená.

Seminář z matematiky je volitelný předmět ve 3. a ve 4. ročníku studia.

 

Vzdělávací materiály

BUŠEK, Ivan a Emil CALDA. Základní poznatky z matematiky.

CHARVÁT, Jura, Jaroslav ZHOUF a Leo BOČEK. Rovnice a nerovnice.

POMYKALOVÁ, Eva. PlanimetrieODVÁRKO, Oldřich. Funkce.

CALDA, Emil. Komplexní čísla.

POMYKALOVÁ, Eva. Stereometrie.

KOČANDRLE, Milan a Leo BOČEK. Analytická geometrie.

ODVÁRKO, Oldřich. Goniometrie.

CALDA, Emil a Václav DUPAČ. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika.

ODVÁRKO, Oldřich. Posloupnosti a řady.

HRUBÝ, Dag a Josef KUBÁT. Diferenciální a integrální počet.

JANEČEK, František. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy: výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy.

ODVÁRKO, Oldřich. Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia - Funkce.

ODVÁRKO, Oldřich. Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia - Goniometrie.

BUŠEK, Ivan. Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia - Analytická geometrie.

ODVÁRKO, Oldřich. Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia - Posloupnosti a řady.

HRUBÝ, Dag. Matematická cvičení pro střední školy.

PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

ODVÁRKO, Oldřich. Úlohy z finanční matematiky pro střední školy.

 

Akce oboru

Matematická olympiáda : více informací na www.matematickaolympiada.cz                   

Logická olympiáda: více informací na www.logickaolympiada.cz

Přírodovědný klokan

Matematický klokan

Pišqworky