Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkouška

Menu

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška z německého jazyka je součástí nabídky společné i profilové části maturitní zkoušky.  Zkouška ve společné (státní) formě sestává z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Zkouška z německého jazyka v profilové formě je kombinovaná a skládá se ze dvou částí - z písemné práce a ústní zkoušky.

 

Další informace na  www.novamaturita.cz

 

DIDAKTICKÝ TEST

Didaktický test je první částí maturitní zkoušky a jeho obtížnost odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test je pro všechny maturanty v ČR stejný a skládá se z poslechového testu a čtení s porozuměním. Znění i termín testu určuje Cermat.

 

PÍSEMNÁ PRÁCE

Písemná práce z německého jazyka se skládá ze dvou souvislých textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov,  doba trvání práce je 90 minut. Povolenou pomůckou je překladový slovník bez gramatické a slohové přílohy. Hodnocení písemné práce činí 40 % z celkového hodnocení zkoušky z cizího jazyka.

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Ústní zkouška z německého jazyka probíhá formou řízeného rozhovoru před zkušební maturitní komisí o délce 15 minut s využitím připraveného pracovního listu k jednotlivým tématům. Žák si na začátku zkoušky vylosuje jedno z nabídky témat. Hodnocení ústní části činí 60 % z celkového hodnocení zkoušky z cizího jazyka.

 

Témata ústní části:

 • Meine Familie. Familienfeste.
 • Reisen
 • Essen und Trinken
 • Wohnen
 • Freizeit, Hobbys
 • Prag
 • Schule
 • Wetter, Jahreszeiten
 • Österreich
 • Kleidung und Mode, Einkaufen
 • Die Tschechische Republik
 • Kunst und Kultur
 • Feste und Bräuche
 • Gesundheitspflege. Sport.
 • Deustchland
 • Arbeit und Beruf. Zukunftspläne.
 • Charakteristik. Jugend und Gesellschaft. Mensch und Gesellschaft.
 • Massenmedien. Kommunikationsformen.
 • Deutschsprachige Länder
 • Buch - Menschenfreund