Hledat na webu


Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška z ruského jazyka je součástí nabídky společné i profilové části maturitní zkoušky. V případě volby zkoušky z ruského jazyka ve společné části (forma didaktického testu) je žák povinen skládat zkoušku z tohoto jazyka také v profilové části. Zkouška z ruského jazyka v profilové části je kombinovaná a skládá se ze dvou částí - z písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 


Témata i komunikační situace pro celou maturitní zkoušku jsou všeobecně zaměřená. jedná se o následující okruhy:

 

 • Osobní charakteristika
 • Rodina
 • Domov a bydlení
 • Každodenní život
 • Vzdělávání
 • Volný čas a zábava
 • Mezilidské vztahy
 • Cestování a doprava
 • Zdraví a hygiena
 • Stravování
 • Nakupování
 • Práce a povolání
 • Služby
 • Společnost
 • Zeměpis a příroda

Požadavky k maturitní zkoušce  jsou definovány v Katalogu požadavků  zkoušek společné části maturitní zkoušky, ruský jazyk.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná práce

Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru před zkušební maturitní komisí o délce 15 minut s využitím připraveného pracovního listu k jednotlivým tématům. Žák si na začátku zkoušky vylosuje jedno z nabídky témat.

Témata:

 

 1. Личная характеристика, человеческие взаимоотношения
 2. Семья
 3. Жильё
 4. Каждодневная жизнь
 5. Образование
 6. Свободное время,увлечения, хобби, развлечение
 7. Путешествие и транспорт
 8. Здоровье и гигиена
 9. Питание
 10. Покупки
 11. Работа и профессия
 12. Услуги
 13. Времена года, охрана природы
 14. Средства массовой информации в обществе
 15. Чешская республика, Прага
 16. Россия, Москва
 17. Праздники
 18. Санкт - Петербург
 19. Мой город
 20. Русские символы  и сувениры
 1. Osobní charakteristika, vztahy mezi lidmi
 2. Rodina
 3. Domov a bydlení
 4. Každodenní život
 5. Vzdělávání
 6. Volný čas, zájmy, koníčky a zábava
 7. Cestování a doprava
 8. Zdraví a hygiena
 9. Stravování
 10. Nakupování
 11. Práce a povolání
 12. Služby
 13. Roční období a ochrana přírody
 14. Média ve společnosti
 15. Česká republika, Praha
 16. Rusko, Moskva
 17. Svátky
 18. Sankt - Pětěrburg
 19. Moje město
 20. Ruské symboly a suvenýry