Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

Vyhlášení maturit 

V této sekci naleznete vyhlášení termínů, předmětů, forem a obsahu zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky v jednotlivých školních letech.

Maturitní výnos pro aktuální školní rok naleznete v textu níže a v příloze  "Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023", č. j. 01MZ/2023/řed.

 

Přehled organizace maturitních zkoušek v jarním termínu 2023 včetně časového harmonogramu jednotlivých zkoušek naleznete v dokumentu "TABULKOVÝ PŘEHLED MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023", viz přílohy pod textem.

 

Přehled témat k maturitním zkouškám z jednotlivých přemětů v aktuálním školním roce naleznete  v sekci Studium – Předměty – Maturitní zkoušky pod jednotlivými předměty .


Školní kánon literárních děl

Seznam literatury k přípravě žákovských kánonů pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, tzv. Školní seznam literárních děl pro MZ 2023" č.j. 02MZ/2023/řed naleznete v sekci Studium - Maturitní zkoušky - Školní kánon".  Seznam je  platný pro jarní a podzimní termín roku 2023 a obsahuje jednotná kritéria pro vytvoření žákovského kánonu podle tzv. "VZOR pro vytvoření žákovského kánonu literárních děl 2022-2023".

 

RNDr. Eva Cepková, 30. 9. 2022


 

Maturitní zkoušky ve školním roce  2022/2023 

Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušku ve školním roce 2022/2023              č. j. 01MZ/2023/řed

 

 Maturitní zkouška se uskuteční v souladu se  zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 proběhnou podle následujícího modelu.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky: 1. Český jazyk                               2. Cizí jazyk nebo matematika

3-4 povinné zkoušky            viz nabídka v textu

až 2 nepovinné zkoušky

až 2 nepovinné zkoušky

 1. A) společná část

Povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk nebo matematika.

Povinné zkoušky koná žák z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky. Tyto zkoušky jsou realizovány formou didaktického testu.

Žák si může ve společné části zvolit až dvě nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk, matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož žák koná povinnou zkoušku.

 1. B) profilová část

Zkoušky profilové části vychází ze školního vzdělávacího programu. Profilová část maturitní zkoušky se skládá se zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak také ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek, které si žák vybere ze stanovené nabídky předmětů.

 

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

 

Zkoušky profilové zkoušky

 • Zkouška z dalšího cizího jazyka v profilové části se řídí stejnými pravidly jako profilová zkouška z cizího jazyka a skládá se z ústní zkoušky a písemné práce.
 • Ostatní zkoušky profilové části probíhají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 • Délka přípravy na ústní zkoušku je 15 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.
 • Zkoušky budou hodnoceny klasifikační stupnicí 1 až 5.

U profilových zkoušek si žák volí jedno z 20 až 30 témat, z nichž každé může být v daný den losováno jen jednou.

 Nabídka povinných i nepovinných zkoušek profilové části:

 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Základy společenských věd
 • Informatika
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova
 • Cizí jazyk (anglický, německý, ruský jazyk).
  Pokud si žák ve společné části zvolil  cizí jazyk, může si v profilové části zvolit pouze jiný cizí jazyk než ve společné části.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ve společné i profilové části maturitní zkoušky.

 

RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy