Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

Vyhlášení maturit 

V této sekci naleznete vyhlášení termínů, předmětů, forem a obsahu zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky v jednotlivých školních letech.

 

Maturitní výnos pro aktuální školní rok naleznete níže a v příloze  "Vyhlášení termínů a forem MZ pro rok 2024", č. j. 01MZ/2023/řed.

 

Přehled témat k maturitním zkouškám z jednotlivých přemětů v aktuálním školním roce naleznete  v sekci Studium – Předměty – Maturitní zkoušky pod jednotlivými předměty .


Školní kánon literárních děl

Seznam literatury k přípravě žákovských kánonů pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, tzv. "Školní seznam literárních děl pro MZ 2024" naleznete opět v příloze níže.  Seznam je  platný pro jarní a podzimní termín roku 2024 a obsahuje jednotná kritéria pro vytvoření žákovského kánonu podle tzv. "VZOR pro vytvoření žákovského kánonu literárních děl ".

 

RNDr. Eva Cepková, 29. 9. 2023


 

Maturitní zkoušky ve školním roce  2024 

Nabídka povinných a nepovinných maturitních zkoušek ve školním roce 2023/2024  

 

 Maturitní zkouška se uskuteční v souladu se  zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Maturitní zkoušky v roce  2024 proběhnou podle modelu:

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky: 1. Český jazyk                               2. Cizí jazyk nebo matematika

3-4 povinné zkoušky            viz nabídka v textu

až 2 nepovinné zkoušky

až 2 nepovinné zkoušky

A) společná část

Povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk nebo matematika.

Povinné zkoušky koná žák z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky. Tyto zkoušky jsou realizovány formou didaktického testu.

Žák si může ve společné části zvolit až dvě nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk, matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož žák koná povinnou zkoušku.

B) profilová část

Zkoušky profilové části vychází ze školního vzdělávacího programu. Profilová část maturitní zkoušky se skládá se zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak také ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek, které si žák vybere ze stanovené nabídky předmětů.

 

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

 

Zkoušky profilové zkoušky

 • Zkouška z dalšího cizího jazyka v profilové části se řídí stejnými pravidly jako profilová zkouška z cizího jazyka a skládá se z ústní zkoušky a písemné práce.
 • Ostatní zkoušky profilové části probíhají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 • Délka přípravy na ústní zkoušku je 15 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.
 • Zkoušky budou hodnoceny klasifikační stupnicí 1 až 5.

U profilových zkoušek si žák volí jedno z 20 až 30 témat, z nichž každé může být v daný den losováno jen jednou.

 Nabídka povinných i nepovinných zkoušek profilové části:

 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Základy společenských věd
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova
 • Cizí jazyk (anglický, německý, ruský jazyk).
  Pokud si žák ve společné části zvolil  cizí jazyk, může si v profilové části zvolit pouze jiný cizí jazyk než ve společné části.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ve společné i profilové části maturitní zkoušky.

 

RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy