Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

Maturitní zkoušky

 

Maturitní zkouška z anglického jazyka je součástí nabídky společné i profilové části maturitní zkoušky. 

Zkouška ve společné (státní) formě sestává z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.

Zkouška z anglického jazyka v profilové (školní) formě je kombinovaná a skládá se ze dvou částí - z písemné práce a ústní zkoušky.

 

Další informace na  www.novamaturita.cz

Příklady z praxe jsou k dispozici zde

 

DIDAKTICKÝ TEST

Didaktický test je první částí maturitní zkoušky a jeho obtížnost odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Test je pro všechny maturanty v ČR stejný a skládá se z poslechového testu a čtení s porozuměním. Znění i termín testu určuje Cermat.

 

PÍSEMNÁ PRÁCE

Písemná práce z anglického jazyka se skládá ze dvou souvislých textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov,  doba trvání práce je 90 minut. Povolenou pomůckou je překladový slovník bez gramatické a slohové přílohy. Hodnocení písemné práce činí 40 % z celkového hodnocení zkoušky z cizího jazyka.

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Ústní zkouška z anglického jazyka probíhá formou řízeného rozhovoru před zkušební maturitní komisí o délce 15 minut s využitím připraveného pracovního listu k jednotlivým tématům. Žák si na začátku zkoušky vylosuje jedno z nabídky témat. Hodnocení ústní části činí 60 % z celkového hodnocení zkoušky z cizího jazyka.

 

Témata ústní části:

 • Work, professions, future career
 • English and American literature
 • Family and housing, my town
 • Daily routines and free time activities
 • The United States of America
 • Health and body care
 • Food and healthy lifestyle
 • Culture and entertainment
 • Travelling
 • Shopping and services
 • Holidays and traditions
 • Nature and environment
 • Sports and games, keeping fit
 • School and education
 • The British Isles (UK, Ireland)
 • London
 • English Speaking Countries (Canada, Australia, New Zealand)
 • Prague
 • Mass media, communication technologies
 • The Czech Republic