Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

Maturitní zkoušky

 

Maturitní zkouška z biologie

Zkouška z biologie je součástí nabídky volitelných maturitních předmětů v profilové části maturit na oboru gymnázium. Zkouška probíhá ústní formou a její součástí je také využití odborných biologických pomůcek, obrazů a určování přírodnin.

 

 • Vznik a vývoj naší sluneční soustavy a života na zemi, evoluce člověka, historický vývoj biologie
 • Viry a prokaryota
 • Eukaryotická buňka
 • Anatomie a morfologie rostlin
 • Fyziologie rostlin
 • Houby, lišejníky a nižší rostliny
 • Vyšší rostliny
 • Prvoci, vznik mnohobuněčnosti, houbovci a žahavci
 • Typy tělních dutin, ploštěnci, hlístice.
 • Měkkýši, kroužkovci
 • Členovci
 • Prvoústí a druhoústí, ostnokožci, strunatci
 • Paryby, ryby
 • Obojživelníci, plazi.
 • Ptáci, savci
 • Opěrná a pohybová soustava člověka, tkáně
 • Oběhová soustava člověka a imunitní systém
 • Dýchací, vylučovací a kožní soustava člověka, homeostáza
 • Trávící soustava a metabolismus člověka
 • Kontrolní a řídící systémy organismu člověka, smyslová soustava
 • Rozmnožovací soustava člověka a ontogeneze člověka
 • Molekulární základy dědičnosti
 • Genetika buňky (eukaryotické, prokaryotické), genetika mnohobuněčného organismu
 • Genetika populací, genetická proměnlivost, genetika člověka, genové inženýrství, biotechnologie a klonování živočichů
 • Ekologie rostlin a živočichů