Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

Maturitní zkoušky

 

Maturitní zkouška z chemie

Zkouška z chemie je součástí nabídky volitelných maturitních předmětů v profilové části maturit na oboru gymnázium. Zkouška probíhá ústní formou.

 

Maturitní témata z chemie pro školní rok 2022/2023

 

1.  Atom, výpočet hmotnosti atomu.
2. Chemická vazba.
3. Roztoky, výpočet složení roztoků.
4. Chemické reakce, stechiometrické koeficienty redoxních reakcí, výpočet pH.
5. Základy termochemie. Chemická kinetika. Chemické rovnováhy.
6. Uhlovodíky – rozdělení, názvosloví, vlastnosti, typy reakcí, činidla, izomerie.
7. Nasycené a nenasycené uhlovodíky.
8. Areny. Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování. Plasty.

9. Deriváty uhlovodíků. Halogenderiváty, dusíkaté deriváty, organokovové sloučeniny.
10. Hydroxysloučeniny, karbonylové sloučeniny.
11. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty.
12. Typy vzorců, výpočet ze vzorce, veličiny používané v chemii. Názvosloví AS.
13. PSP, vodík, kyslík a jejich sloučeniny, vzácné plyny.
14. p5-p3 prvky
15. p2-p1 prvky. Výpočet z rovnice.
16. s-prvky. d‑ prvky, kovová vazba, komplexní sloučeniny.
17. Lipidy. Terpeny. Steroidy. Metabolismus lipidů.
18. Heterocyklické sloučeniny. Alkaloidy. Nukleové kyseliny.
19. Sacharidy. Metabolismus sacharidů.
20. Aminokyseliny. Peptidy. Bílkoviny. Metabolismus bílkovin. Biokatalyzátory.