Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

Maturitní zkoušky

 

Maturitní zkouška z chemie

Zkouška z chemie je součástí nabídky volitelných maturitních předmětů v profilové části maturit na oboru gymnázium. Zkouška probíhá ústní formou.

 

OTÁZKY Z CHEMIE K MZ 2024

 • Atom, výpočet hmotnosti atomu.
 • Chemická vazba.
 • Roztoky, výpočet složení roztoků.
 • Chemické reakce, stechiometrické koeficienty redoxních reakcí, výpočet pH.
 • Základy termochemie, chemická kinetika, chemické rovnováhy.
 • Uhlovodíky - rozdělení, názvosloví, vlastnosti, typy reakcí, činidla, izomerie.
 • Nasycené a nenasycené uhlovodíky.
 • Areny, přírodní zdroje uhlovodíků, plasty.
 • Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty, dusíkaté deriváty, organokovové sloučeniny.
 • Hydroxysloučeniny, karbonylové sloučeniny.
 • Karboxylové kyseliny a jejich deriváty.
 • Typy vzorců, výpočet ze vzorce, veličiny používané v chemii, názvosloví AS.
 • PSP, vodík, kyslík a jejich sloučeniny, vzácné plyny.
 • p5 - p3 prvky.
 • p2 - p1 prvky, výpočet z rovnice.
 • s prvky, d prvky, kovová vazba, komplexní sloučeniny.
 • Lipidy, terpeny, steroidy, metabolismus lipidů.
 • Heterocyklické sloučeniny, alkaloidy, nukleové kyseliny.
 • Sacharidy, metabolismus sacharidů.
 • Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny, metabolismus bílkovin, biokatalyzátory.