Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

Maturitní zkouška z Dějepisu

Zkouška z dějepisu je součástí nabídky volitelných maturitních předmětů v profilové části maturit na oboru gymnázium. Zkouška probíhá ústní formou.

 

 

Maturitní otázky z dějepisu pro školní rok  2020/21

 

 1. Úvod do dějepisu, pravěk.
 2. Starověký Orient.
 3. Antické Řecko.
 4. Starověký Řím.
 5. Raný středověk - znaky, první státy.
 6. Raný středověk na našem území do roku 1197
 7. Vrcholný středověk ve světě, znaky.
 8. Vrcholný středověk u nás do smrti Václava IV.
 9. Pozdní středověk. Husitství.
 10. Počátky novověku. Reformace, zámořské objevy, renesance.
 11. České země v letech 1526 – 1648.
 12. Evropa a svět na přelomu 17. a 18. století.
 13. České země 1648 – 1790.
 14. Francouzská revoluce. Napoleonské války.
 15. Národní obrození. Revoluční rok 1848.
 16. Svět před 1. světovou válkou.
 17. 1. světová válka.
 18. Svět mezi válkami.
 19. ČSR mezi válkami.
 20. 2. světová válka ve světě do roku 1941.
 21. 2. světová válka ve světě od roku 1941.
 22. 2. světová válka u nás.
 23. ČSR po 2. světové válce.
 24. Vývoj ve světě do 60. let 20. století.
 25. Vývoj ve světě od 60. let 20. století do současnosti.