Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

Maturitní zkouška z fyziky

Zkouška z fyziky je součástí nabídky volitelných maturitních předmětů v profilové části maturit na oboru gymnázium. Zkouška probíhá ústní formou a její součástí je také využití odborných fyzikálních pomůcek.

 

Povolené pomůcky:

 • matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek a dalších zásahů)
 • kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic.)

 

 

Maturitní témata z fyziky platná od školního roku 2023/2024

 

 1. Kinematika hmotného bodu
 2. Dynamika hmotného bodu
 3. Mechanická práce a energie
 4. Zákony zachování ve fyzice
 5. Mechanika tuhého tělesa
 6. Statická silová pole – pole gravitační a elektrické
 7. Pohyby těles v gravitačním a tíhovém poli
 8. Mechanika kapalin a plynů
 9. Vnitřní energie, teplo
 10. Struktura a vlastnosti plynů
 11. Struktura a vlastnosti pevných látek
 12. Struktura a vlastnosti kapalin
 13. Změny skupenství
 14. Elektrický proud v kovech
 15. Elektrický proud v kapalinách, polovodičích, v plynech a ve vakuu
 16. Magnetické pole stacionární a nestacionární
 17. Mechanické a elektromagnetické kmitání
 18. Obvody střídavého proudu
 19. Mechanické a elektromagnetické vlnění
 20. Vlnové vlastnosti světla, energie záření
 21. Geometrická optika
 22. Kvantová fyzika
 23. Fyzika atomu a mikročástic
 24. Astrofyzika
 25. Speciální teorie relativity