Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

maturitní zkouška

K maturitní zkoušce z hudební výchovy se může přihlásit pouze ten student, který absolvoval volitelný předmět hudební výchova v 1. a 2. ročníku studia.
Zkouška má ráz ústní teoretické zkoušky, která sestává ze 2 částí:
-
dějiny hudby od nejstarších dob po současnost a práce s poslechovou skladbou,
-
hudební nauka.

OTÁZKY Z HUDEBNÍ VÝCHOVY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2023/2024

 1. Periodizace dějin evropské a české hudby
  Orientace v notovém zápisu, hudební formy
 2. Nejstarší hudební kultury a jejich památky, nejstarší památky české hudby
  Zvuk, tón, vlastnosti tónů, tónová soustava, notová osnova, klíče, nota a její části, pomlky
 3. Hudba v období středověku
  Posuvky, tóny zvýšené a snížené, stupnice, tónina
 4. Hudba v období renesance
  Durové stupnice a akordy
 5. Hudba v období baroka – charakteristika
  Mollové stupnice a akordy
 6. Hudba v období baroka u nás i v Evropě – představitelé
  Akordy zvětšené a zmenšené
 7. Hudba v období klasicismu – charakteristika
  Obraty kvintakordů
 8. Hudba v období klasicismu u nás i v Evropě – představitelé
  Intervaly základní
 9. Hudba v období romantismu – charakteristika
  Intervaly odvozené
 10. Hudba v období romantismu u nás i v Evropě – představitelé
  Enharmonická záměna
 11. Ruská národní škola
  Základní harmonické funkce
 12. Bedřich Smetana
  Hudební nástroje
 13. Antonín Dvořák
  Lidský hlas, hygiena hlasu
 14. Významné osobnosti moderní české hudby konce 19. a 1. poloviny 20. století
  Dynamika a dynamická znaménka
 15. Artificiální hudba 20. století u nás i v Evropě - charakteristika a představitelé
  Výrazová a tempová znaménka
 16. Nonartificiální hudba 2. poloviny 20. století
  Vokální a instrumentální soubory
 17. Muzikál
  Akordické značky
 18. Hudba divadel malých forem
  Melodické ozdoby
 19. Filmová hudba
  Současné české i světové hudební dění
 20.  Písničkáři
  Základy taktování, vlastní hudební aktivity