Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

maturitní zkouška

K maturitní zkoušce z hudební výchovy se může přihlásit student, který absolvoval volitelný předmět hudební výchova v 1. a 2. ročníku studia.
Maturitní zkouška má ráz ústní teoretické zkoušky, která sestává ze 3 částí:
-
dějiny hudby od nejstarších dob po současnost,
-
hudební nauka,
-
práce s poslechovou skladbou.

 

Okruhy k ústní maturitní zkoušce z hudební výchovy
1. Periodizace dějin evropské a české hudby
Zvuk, tón, vlastnosti tónů, tónová soustava

2. Nejstarší hudební kultury a jejich památky, nejstarší památky české hudby
Notová osnova, klíče, nota a její části, pomlky

3. Hudba v období středověku
Posuvky, tóny zvýšené a snížené, stupnice, tónina
 
4. Hudba v období renesance
Durové a mollové stupnice
 
5. Hudba v období baroka – charakteristika
Akordy durové a mollové

6. Hudba v období baroka – představitelé
Akordy zvětšené a zmenšené

7. České hudební baroko
Obraty kvintakordů

8. Hudba v období klasicismu - charakteristika
Intervaly základní

9. Hudba v období klasicismu – představitelé
Intervaly odvozené

10. Český hudební klasicismus
Enharmonická záměna

11. Hudba v období romantismu – charakteristika
Základní harmonické funkce

12. Hudba v období romantismu – představitelé
Nástroje symfonického orchestru

13. Ruská národní škola
Lidský hlas, hygiena hlasu

14. Bedřich Smetana
Dynamika a dynamická znaménka

15. Antonín Dvořák
Výrazová a tempová znaménka

16. Významné osobnosti moderní české hudby konce 19. a 1. poloviny 20. století
Vokální a instrumentální soubory

17. Artificiální hudba 1. poloviny 20. století
Akordické značky

18. Artificiální hudba 2. poloviny 20. století
Současné české i světové hudební dění

19. Nonartificiální hudba 2. poloviny 20. století
Melodické ozdoby

20. Muzikál, filmová hudba, hudba divadel malých forem, písničkáři
Základy taktování, vlastní hudební aktivity