Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Maturitní zkouška z matematiky

Matematika je zkušebním předmětem společné i profilové části maturitní zkoušky. Ve společné části má podobu didaktického testu, v profilové části je zkouška ústní.

 

Společná část maturitní zkoušky

Matematika je jedním ze zkušebních předmětů zařazených do společné části maturitní zkoušky. Žák může z tohoto předmětu konat povinnou nebo nepovinnou zkoušku.

Zkouška z matematiky má podobu didaktického testu. Na řešení testu mají žáci 120 minut čistého času. Znalosti a dovednosti obsažené v testových úlohách jsou definovány Katalogem požadavků k matematice – základní úroveň.

V testu řeší žáci různé typy úloh:

 • uzavřených (žák vybírá správné řešení z nabízených alternativ)
 • úzce otevřených (hodnocena je odpověď, kterou žák samostatně tvoří, tj. numerický výsledek, odvozený vztah, geometrická konstrukce, …)
 • široce otevřených (žák musí uvést i postup řešení)

Povolené pomůcky:

 • matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek a dalších zásahů)
 • rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko)
 • kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic.)
  • Povolené kalkulačky k maturitní zkoušce z matematiky

Znalosti a dovednosti obsažené v testových úlohách jsou definovány Katalogem požadavků k matematice.

 

 

Profilová část maturitní zkoušky

Zkouška zmatematiky je součástí nabídky volitelných maturitních předmětů v profilové části maturit na oboru gymnázium. Zkouška probíhá ústní formou.

 

Maturitní témata z matematiky platná od školního roku 2023/2024

 

 1.  Algebraické výrazy 
 2. Rovnice a nerovnice lineární a kvadratické 
 3. Soustavy rovnic a nerovnic a jejich využití 
 4. Množiny a výroková logika 
 5. Konstrukce rovinných útvarů
 6. Geometrická zobrazení v rovině 
 7. Funkce lineární, kvadratická, racionální lomená, mocninná 
 8. Funkce exponenciální a logaritmická, exp. a log. rovnice a nerovnice 
 9. Goniometrické funkce, goniometrické rovnice a nerovnice 
 10.  Speciální typy rovnic 
 11. Trigonometrie 
 12. Vektorová algebra
 13.  Analytická geometrie, kuželosečky, kulová plocha
 14. Absolutní hodnota 
 15. Obsahy a obvody geometrických obrazců  
 16. Stereometrie  
 17. Komplexní čísla 
 18. Posloupnosti a řady 
 19. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
 20. Limita, derivace funkce, integrální počet