Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

maturitní zkouška

K maturitní zkoušce z výtvarné výchovy se může přihlásit pouze student, který absolvoval volitelný předmět výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku studia.
Maturitní zkouška se skládá z části teoretické, v níž student prokáže znalosti dějin umění, a části praktické, ve které obhajuje svou ročníkovou výtvarnou práci.

OTÁZKY Z VÝTVARNÉ VÝCHOVY K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2023/2024

 1. Gotika (principy a znaky slohu)
 2. Mistr vyšebrodského oltáře (život a dílo)
 3. Mistr Theodorik (život a dílo)
 4. Mistr třeboňského oltáře (život a dílo)
 5. Jan van Eyck (život a dílo)
 6. Renesance (principy a znaky slohu)
 7. Michelangelo Buonarroti (sochařské dílo)
 8. Michelangelo Buonarroti (malířské dílo)
 9. Leonardo da Vinci (život a dílo)
 10. Raffael Santi (život a dílo)
 11. Édouar Manet (život a dílo)
 12. Claude Monet (život a dílo)
 13. Paul Gauguin (život a dílo)
 14. Vincent van Gogh (život a dílo)
 15. Secese
 16. Fauvismus
 17. Futurismus
 18. Expresionismus
 19. Kubismus
 20.  Dadaismus
 21.  Surrealismus