Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

maturitní zkouška

K maturitní zkoušce z výtvarné výchovy se může přihlásit student, který absolvoval volitelný předmět výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku studia.
Maturitní zkouška se skládá z části teoretické, v níž student prokáže znalosti dějin umění, a části praktické, ve které obhajuje svou ročníkovou výtvarnou práci.

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z výtvarné výchovy

1. Perspektiva a kompozice ve výtvarném umění

2. Pravěké paleolitické umění

3. Pravěké umění mezolitu, neolitu a eneolitu

4. Umění starověké Mezopotámie a starověkého Egypta

5. Gotika - princip gotiky a architektonické znaky slohu

6. Gotická architektura ve Francii

7. Gotická architektura v Anglii, Itálii a Německu

8. Jan van Eyck (život a dílo)

9.. Česká gotická architektura

10. Mistr vyšebrodského oltáře (život a dílo)

11. Mistr Theodorik (život a dílo)

12. Mistr třeboňského oltáře (život a dílo)

13. Přehled renesanční architektury

14. Přehled renesančního sochařství

15. Sochařské dílo Michelangela Buonarrotiho

16. Leonardo da Vinci (život a dílo)

17. Raffael Santi (život a dílo)

18. Malířské dílo Michelangela Buonarrotiho

19. Malířství francouzského realismu

20. Český realismus a generace Národního divadla

21. Impresionismus (Édouard  Manet, Claude Monet)

22. Postimpresionismus (Paul Gauguin, Paul Cezanne)

23. Postimpresionismus (Vincent van Gogh)

24. Moderní směry první poloviny 20. století (secese, fauvismus, expresionismus, futurismus)

25. Moderní směry první poloviny 20. století (kubismus, dadaismus, surrealismus)