Hledat na webu


Maturitní zkoušky

maturitní zkouška

K maturitní zkoušce z výtvarné výchovy se může přihlásit student, který absolvoval volitelný předmět výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku studia.
Maturitní zkouška se skládá z části teoretické, v níž student prokáže znalosti dějin umění, a části praktické, ve které obhajuje svou ročníkovou výtvarnou práci.

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce z výtvarné výchovy 2020/2021

 

 1. Mistr vyšebrodského oltáře (život a dílo)
 2. Mistr Theodorik (život a dílo)
 3. Mistr třeboňského oltáře (život a dílo)
 4. Michelangelo Buonarroti (sochařské dílo)
 5. Michelangelo Buonarroti (malířské dílo)
 6. Leonardo da Vinci (portrétní díla)
 7. Leonardo da Vinci (křesťanské motivy v díle)
 8. Paul Gauguin (život)
 9. Paul Gauguin (dílo)
 10. Vincent van Gogh (život)
 11. Vincent van Gogh (prvotní dílo, slunečnice a zátiší)
 12. Vincent van Gogh (autoportréty a pozdní dílo)
 13. Secese
 14. Fauvismus
 15. Futurismus
 16. Expresionismus
 17. Kubismus
 18. Dadaismus
 19. Surrealismus
 20. Významný autor dle vlastního výběru