Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Národní plán obnovy (Doučování)

Menu

loga_k_publicite_npo_na_web.jpg (JPG 1165x650px )NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

 

Škola získala v posledních dvou letech  v rámci Národního plánu obnovy (MŠMT) finanční prostředky  s jejich účelovým využitím v kontextu implementace komponenty 

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy a  3.2.3 Doučování žáků školy

Finančním zdrojem těchto intervencí jsou prostředky fondu Evropské unie - Next generation EU.

 

A) Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

V rámci  stanoveného účelu byly v případě této oblasti pořízeny již v roce 2022 notebooky s příslušenstvím, tzv. mobilní digitální zařízení.  V souladu s cíli programu jsou určeny pro  znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.  Neinvestiční dotace byla v roce 2022 školou využita v plné míře.

V roce 2023  byly škole poskytnuty prostředky na dva účely:

a)pokročilé digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, a

b) mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti, bližší  informace viz  příloha DIGI  02-2023 níže.

 

B) Doučování žáků školy

Druhá část neinvestiční dotace byla určena svým účelem na úhradu nákladů spojených s realizací doučování  žáků školy v rámci  tzv. Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy (Doučování). Cílem programu je zmírnění negativních dopadů výluk prezenční výuky způsobených pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností prostřednictvím individuálního a skupinového doučování žáků školy.

Rozhodnutím MŠMT byla škole přidělena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů souvisejících s realizací doučování pro žáky školy již ve třech etapách:

1. období doučování: 1. 1. 2022 - 31. 8. 2022, dotace ve výši 45 825,- Kč 

2. období doučování: 1.9.2022 - 31. 12. 2022, dotace ve výši 26 700,- Kč

3. období doučování: 1.1.2023 - 31. 8. 2023, dotace ve výši 41 760,- Kč.

 

V roce 2023 byly prostředky využity obdobně jako v předchozím kalendářním roce na úhradu nákladů spojených s doučováním žáků školy. I tyto prostředky pochází z fondu Evropské unie - Next GenerationEU a  je školám rozděluje MŠMT. 

V rámci projektu NPO - doučování získalo GVK pro kalendářní rok 2022 celkem 72 525 Kč a v roce 2023 celkem 41 760,- Kč. Prostředky roku 2023 byly maximálně využity na doučování 42 žáků v rámci 139 hodin doučování. Zůstatek je 60,- nevyčerpaných Kč.

Financování směřovalo v obou kalendářních letech úhradu odměn všech, kdo doučoval a dočuje žáky naší školy, kteří cítí potřebu doplnit si místa ve svých znalostech. Žáci GVK si své doučující mohou vybrat sami.

 

Bližší informaci k podpoře doučování naleznete níže.

 

Pro doučování platí tato pravidla:

  • Doučování musí probíhat v období leden až prosinec 2022 a leden až srpen 2023.
  • Doučovat lze jednotlivce i skupiny žáků.
  • O doučování musí být vedena "třídní kniha".
  • Odměna doučujícímu je max. 250 Kč/hod v 1. období,  max. 300 Kč/hod ve 2. a 3. období.

 

Kdo může doučovat:

  • Učitel GVK nebo učitel jakékoliv jiné školy.
  • Student vysoké školy studující obor, který doučuje.
  • Jiná osoba (absolvent VŠ), která prokáže kvalifikaci v oboru, který doučuje.

 

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

1.12.2021

Národní plán podpory návratu žáků do škol  - DOUČOVÁNÍ - pokračuje i na podzim 2022