Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Národní plán obnovy (Doučování)

Menu

loga_k_publicite_npo_na_web.jpg (JPG 1165x650px )NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

 

Škola získala v letech  2022  a 2023 v rámci Národního plánu obnovy (MŠMT) finanční prostředky  s jejich účelovým využitím v kontextu implementace komponenty 

3.1     Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy a  3.2.3 Doučování žáků školy

 

ad1)  Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

V rámci  stanoveného účelu byly v případě této oblasti pořízeny:

 - v roce 2022 notebooky s příslušenstvím, tzv. mobilní digitální zařízení.  V souladu s cíli programu jsou určeny pro  znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.  Neinvestiční dotace byla v roce 2022 školou využita v plné míře.

- v roce 2023  pokročilé digitální učební pomůcky  a mobilní digitální zařízení, bližší  informace viz  příloha DIGI  02-2023 níže.

 

ad2) Doučování žáků školy

Druhá část neinvestiční dotace byla určena svým účelem na úhradu nákladů spojených s realizací doučování  žáků školy v rámci  tzv. Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022  a 2023.

Cílem programu je zmírnění negativních dopadů výluk prezenční výuky způsobených pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností prostřednictvím individuálního a skupinového doučování žáků školy.

Rozhodnutím MŠMT byla škole přidělena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů souvisejících s realizací doučování pro žáky školy ve třech etapách:

1. období doučování: 1. 1. 2022 - 31. 8. 2022, dotace ve výši 45 825,- Kč 

2. období doučování: 1.9.2022 - 31. 12. 2022, dotace ve výši 26 700,- Kč

3. období doučování: 1.1.2023 - 31. 8. 2023, dotace ve výši 41 760,- Kč.

 

Na úhradu nákladů spojených s doučováním studentů školy byly použity prostředky z rozpočtu EU.

V rámci projektu NPO - doučování získalo GVK pro kalendářní rok 2022 celkem 72 525 Kč a v roce 2023 celkem 41 760,- kč.

Peníze byly a  jsou i v tomto kalendářním roce určeny na odměny těm, kteří doučují žáky naší školy, kteří cítí potřebu doplnit si místa ve svých znalostech. Žáci GVK si své doučující mohou vybrat sami.

 

Bližší informaci k podpoře doučování naleznete níže.

 

Pro doučování platí tato pravidla:

  • Doučování musí probíhat v období leden až prosinec 2022 a leden až srpen 2023.
  • Doučovat lze jednotlivce i skupiny žáků.
  • O doučování musí být vedena "třídní kniha".
  • Odměna doučujícímu je max. 250 Kč/hod v 1. období,  max. 300 Kč/hod ve 2. a 3. období.

 

Kdo může doučovat:

  • Učitel GVK nebo učitel jakékoliv jiné školy.
  • Student vysoké školy studující obor, který doučuje.
  • Jiná osoba (absolvent VŠ), která prokáže kvalifikaci v oboru, který doučuje.

 

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

1.12.2021

Národní plán podpory návratu žáků do škol  - DOUČOVÁNÍ - pokračuje i na podzim 2022