Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Národní plán obnovy (Doučování)

Menu

loga_k_publicite_npo_na_web.jpg (JPG 1165x650px )NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

 

Škola získala v roce 2022 v rámci Národního plánu obnovy  (MŠMT) finanční prostředky  s jejich účelovým využitím ve dvou oblastech:

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace - Prevence digitální propasti  v celkové výši  112.000,- Kč

Doučování žáků škol v celkové výši 72.525,-Kč.

 

V rámci  stanoveného účelu byly v případě první oblasti pořízeny  v roce 2022 notebooky s příslušenstvím, tzv. mobilní digitální zařízení.  V souladu s cíli programu jsou určeny pro  znevýhodněné žáky za účelem digitální propasti.  Neinvestiční dotace byla školou využita v plné míře.

 

Druhá část neinvestiční dotace byla určena svým účelem na úhradu nákladů spojených s realizací doučování  žáků školy v rámci  tzv. Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022, č.j. MSMT-31956/2021-2, viz Věstník MŠMT 08/2021.

Rozhodnutím MŠMT byla škole přidělena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů souvisejících s realizací doučování pro žáky školy ve dvou etapách:

1. období doučování: 1. 1. 2022 - 31. 8. 2022, dotace ve výši 45 825,- Kč 

2. období doučování: 1.9.2022 - 31. 12. 2022, dotace ve výši 26 700,- Kč

Cílem programu je zmírnění negativních dopadů výluk prezenční výuky způsobených pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností prostřednictvím individuálního a skupinového doučování žáků školy.

Na úhradu nákladů spojených s doučováním studentů školy byly použity prostředky z rozpočtu EU. V rámci projektu NPO - doučování získalo GVK pro kalendářní rok 2022 celkem 72 525 Kč. Peníze jsou i v tomto kalendářním roce určeny na odměny těm, kteří budou doučovat žáky naší školy, kteří cítí potřebu doplnit si místa ve svých znalostech. Žáci GVK si své doučující mohou vybrat sami.

 

Bližší informaci k podpoře doučování naleznete níže.

 

Pro doučování platí tato pravidla:

  • Doučování musí probíhat v období leden až prosinec 2022.
  • Doučovat lze jednotlivce i skupiny žáků.
  • O doučování musí být vedena "třídní kniha".
  • Odměna doučujícímu je 250 Kč/hod v 1. období,  300 Kč/hod ve 2. období.

 

Kdo může doučovat:

  • Učitel GVK nebo učitel jakékoliv jiné školy.
  • Student vysoké školy studující obor, který doučuje.
  • Jiná osoba (absolvent VŠ), která prokáže kvalifikaci v oboru, který doučuje.

 

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

1.12.2021

Národní plán podpory návratu žáků do škol  - DOUČOVÁNÍ - pokračuje i na podzim 2022