Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Předměty a vyučující

Menu

 

Předměty

 

 Zkratka předmětu Název předmětu
AJ Anglický jazyk
Bi Biologie
ČJL Český jazyk a literatura
D Dějepis
FiM Finanční matematika
HV Hudební výchova
Ch Chemie
In Informatika
M Matematika
NJ Německý jazyk
PřS Přírodovědný seminář
RJ Ruský jazyk
SAJ Seminář z anglického jazyka
SBi Seminář z biologie
SČJ Seminář z českého jazyka
SD Seminář z dějepisu
SF Seminář z fyziky
SHV Seminář z hudební výchovy
SCh Seminář z chemie
SMa Seminář z matematiky
SNJ Seminář z německého jazyka
SRJ Seminář z ruského jazyka
SVS Společenskovědní seminář
SVV Seminář z výtvarné výchovy
SZ Seminář ze zeměpisu
TV Tělěsná výchova
VV Výtvarná výchova
Z Zeměpis
ZSV Základy společenských věd

 

 

VYUČUJÍCÍ  V ROCE  2022/2023

 

RNDr. Cepková Eva M, FiMa
PaedDr. Fašková Zdenka RJ, SRJ
Mgr. Hrošová Eva ČJL, NJ
Ing. Charvát Pavel Bi, D, TV
Mgr. Janáčková Taťána AJ, NJ, SAJ, SNJ
Mgr. Jakubíček Václav AJ, SAJ
Ing. Kolínková Dagmar

Ch, In, SCh

Mgr. Kozubíková Gabriela Bi, Ch
Ing. Krůželová Jaroslava ZSV, SVS, In
Mgr. Machalová Jaroslava NJ, SNJ, D, SD
Mgr. Mozgvová Petra AJ, SAJ
Mgr. Miklasová Jarmila Bi, SBí, PřS
Mgr. Pechancová Jitka Z, SZ, TV
Mgr. Polách David ČJL, SČJ, HV
Mgr. Ročák Jiří ČJL, VV, SVV, In
Mgr. Strnadová Jana AJ, SAJ
Mgr. Sucháčková Irena M, SM
Mgr. Šenkeřík Marek M, F, D
Mgr. Šůstek Jaroslav M, SM, F, SF
PaedDr. Soňa Zabloudilová ČJL, SČJ, TV