Hledat na webu


Předměty a vyučující

Menu

 

Předměty

 

 Zkratka předmětu Název předmětu
AJ Anglický jazyk
Bi Biologie
ČJL Český jazyk a literatura
D Dějepis
FiM Finanční matematika
HV Hudební výchova
Ch Chemie
In Informatika
M Matematika
NJ Německý jazyk
PřS Přírodovědný seminář
RJ Ruský jazyk
SAJ Seminář z anglického jazyka
SBi Seminář z biologie
SČJ Seminář z českého jazyka
SD Seminář z dějepisu
SF Seminář z fyziky
SHV Seminář z hudební výchovy
SCh Seminář z chemie
SMa Seminář z matematiky
SNJ Seminář z německého jazyka
SRJ Seminář z ruského jazyka
SVS Společenskovědní seminář
SVV Seminář z výtvarné výchovy
SZ Seminář ze zeměpisu
TV Tělěsná výchova
VV Výtvarná výchova
Z Zeměpis
ZSV Základy společenských věd

 

 

VYUČUJÍCÍ  V ROCE  2020/2021

 

Mgr. Botek Michal In, SI
RNDr. Cepková Eva M, FiMa
PaedDr. Fašková Zdenka RJ, SRJ
Mgr. Hrošová Eva ČJL, NJ
Ing. Charvát Pavel Bi, D, TV
Mgr. Janáčková Taťána AJ, NJ, SAJ
Mgr. Jakubíček Václav AJ
Ing. Kolínková Dagmar

Ch, In

Mgr. Kozubíková Gabriela Bi, SBi, Ch, PřS
Ing. Krůželová Jaroslava ZSV, SVS
Mgr. Machalová Jaroslava NJ, SNJ, D, SD
Mgr. Mozgvová Petra AJ, SAJ
Mgr. Miklasová Jarmila Bi, SCh, PřS
Mgr. Pechancová Jitka Z, SZ, TV
Mgr. Polách David ČJL, SČJ, HV
Mgr. Ročák Jiří ČJL, VV, SVV, In
Mgr. Strnadová Jana AJ
Mgr. Sucháčková Irena M, SM, FiM
Mgr. Šenkeřík Marek M, F, FiM
Mgr. Šůstek Jaroslav M, SM, F, SF
PaedDr. Soňa Zabloudilová ČJL, SČJ