Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Přijímací řízení

Menu

Informace k Přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

 

Projektový den  pro uchazeče o studium čtyřletého gymnázia se uskuteční  8. února 2024 v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Zájemcům budou poskytnuty informace k novému způsobu podávání přihlášek, k přípravným kurzům k JPZ, ke kritériím. Volně si budou moci projít školu a prohlédnout učebny a prostory školy.

 

 

Přijímání ke studiu 

Pro obor Gymnázium (čtyřleté studium) uveřejní na tomto místě ředitelka školy do 31. ledna 2024 Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a jednotná kritéria přijímacího řízení 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 60 žáků

 

V přijímacím řízení všichni uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku z ČJL a M formou testů. V prvním kole přijímacího řízení se koná ve dvou termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se započítá lepší výsledek dílčí zkoušky.

 

studijní cyklus 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
čtyřletý 12. 4. 2024 15. 4. 2024 29. 4. 2024 30. 4. 2024

 

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete v odkazu ZDE.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU v roce 2024

Formulář přihlášky, povinné přílohy a další dokumenty včetně dalších informací , které se týkají nové podoby přijímacího řízení  (platnost od 1. ledna 2024) naleznete v odkaze ZDE

 

Přihlášku ke studiu na obor 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté denní studium musí podat v 1. kole přijímacího řízení zákonný zástupce nezletilého uchazeče v době od 1. do 20. února 2024.   

 

Přihlášku je možné  letos (2024) poprvé podat každé střední škole jedním ze 3 možných způsobů:

  • Elektronicky (vyplněním a odesláním v online systému DIPSY).
  • Podáním tištěného výpisu přihlášky z online systému DIPSY.
  • Podáním vyplněného tiskopisu přihlášky společně se všemi požadovanými přílohami.