Přijímací řízení

Ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení  na obor 79-41-K/41 Gymnázium pro školní rok 2019/2020.