Informace k PZ 2020/2021

Aktualizace informací k 7. květnu 2020

Gymnázium Valašské Klobouky nabízí ke studiu pro školní rok 2020/2021 obor:

 79-41-K/41 GYMNÁZIUM, čtyřleté denní studium, 2 třídy


Přihlášku ke studiu v 1. kole přijímacího řízení je nutné odevzdat řediteli střední školy nejpozději 2. 3. 2020. Každý uchazeč obdrží bližší informace k přijímací zkoušce v zaslané pozvánce.


V 1. kole přijímacího řízení všichni uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku formou písemných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky. Jednotná zkouška se koná vjednom termínu.


Termíny konání jednotných testů v 1. kole přijímacího řízení:

  • 1. řádný termín pondělí 8. června 2020

  • 2. řádný termín  se nekoná

  • náhradní termín 23. června 2020

.

Bližší informace k podmínkám, podobě  a termínům přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách  www.cermat.cz.


Přípravné kurzy - pro mimořádná epidemiologická opatření se kurzy do odvolání ruší.