Kritéria pro přijetí 2019/2020

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) pro školní rok 2019/2020 naleznete v příloze.