Přijímací zkoušky - příprava

Již tradičně pořádá Gymnázium ve Valašských Kloboukách pro žáky 9. tříd základních škol z okolí kurz přípravy k PZ.

Termín a čas konání kurzu: 27. března  a 3. dubna 2020, vždy od 14:00 do 17:00 hodin.


Letošní uchazeči, kteří na naši školu podají přihlášku, si budou moci vyzkoušet cvičné testy z matematiky (M) a českého jazyka a literatury (ČJ) (připravené společností Cermat) již v pátek 20. 3. 2020. Test z matematiky začne ve 14:15 hodin a test z českého jazyka ve 15:30 hodin. Na cvičné testy se prosím přihlašte na emailu j.strnadova@gymnazium-vk.cz (v přihlášce uveďte prosím své jméno, ZŠ, mailový kontakt na zákonného zástupce).

Tyto cvičné testy uvolňuje každoročně společnost Cermat - výhodou je, že, si uchazeči mohou vyzkoušet složení testu v prostředí střední školy. Během několika dnů budou testy opraveny a výsledky zaslány emailem. Problematické oblasti budou potom řešeny v rámci přípravných kurzů.

Ukázky ilustračních testů z předchozích ročníků najdete zde.