Vyhlášená kola PZ 2018

1.  Ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019  - obor vzdělávání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM - čtyřleté denní studium .

2.  Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky

Rozhodnutím ředitelky školy vykonají v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019 všichni uchazeči jednotnou zkoušku, která proběhne formou centrálně zadávaných písemných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky.

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2017/2018: 79-41-K /41 Gymnázium – 2 třídy, 56 žáků

Jednotné zkoušky formou písemných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace proběhnou v 1. řádném termínu 12.  4. 2018 a ve 2. řádném termínu 16. 4. 2018, náhradní termín je stanoven na 10. a 11. 5. 2018. Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení formou písemných jednotných testů najdete na stránkách www.cermat.cz

31. ledna 2018  

RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy