Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Projekt IROP 2014-2020

Menu

irop_cz_ro_b_c_rgb.jpg (JPG 1920x316px )

 

Název projektu
Gymnázium Valašské Klobouky - Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie-IROP
Registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002669

Rozpočet projektu

5 022 133,- Kč

Období realizace

1. 7. 2016 - 30. 11. 2018

 

Cílem projektu byla investiční podpora přírodovědného vzdělávání na škole, díky které byly výrazně zlepšeny podmínky pro zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu žáků o studium v oborech s polytechnickým obsahem za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

 

Při vlastní realizaci byly provedeny  stavební úpravy v přírodovědném křídle školy a bylo pořízeno nové zařízení a vybavení včetně moderních pomůcek.

Projekt, který byl realizován v letech 2016 – 2018 měl tyto části:

  • rekonstrukce učebny, laboratoře a přípravny fyziky
  • rekonstrukce laboratoře a přípravny chemie
  • rekonstrukce laboratoře biologie
  • instalace venkovního mobiliáře, vybudování odpočinkové zóny

 

Popis projektu:

Během července až října 2018 byly v rámci realizace projektu ve výzvě č. 33 IROP zmodernizovány ve škole odborné učebny přírodovědných předmětů, laboratoř s přípravnou a učebna fyziky, laboratoř biologie a laboratoř s přípravnou chemie. Proběhly stavební úpravy prostor, byla instalována laboratorní žákovská i učitelská stanoviště. Byly pořízeny nové moderní pomůcky, přístroje a zařízení. V neposlední řadě byly prostory vybaveny potřebnou digitální technikou.

V rámci stavebních úprav byly instalovány potřebné elektroinstalace, v laboratoři chemie také nové rozvody plynu, vody a bylo zde instalováno i účinné odvětrání pracoviště. Učebna fyziky a laboratoře byly vybaveny dataprojektory s plátny, případně tauchscreeny, instalovaly se i moderní školní tabule. Dále zde byl pořízen funkční nábytek, žákovské lavice i židle, laboratorní pracoviště žáků a pracovní stoly učitelů. Došlo k výrazné modernizaci vybavení prostřednictvím nových laboratorních přístrojů, pomůcek a zařízení včetně IT technologií. 

Ve venkovním areálu v těsném sousedství sekce přírodních věd byla vytvořena přírodní odpočinková zóna vybavená mobiliářem, lavičkami. Byly zde vysazeny keře a trvalky. Za tímto účelem zde musel být vhodně upraven terén.

Projektové záměry popsané v žádosti byly splněny. Realizace projektu byla ukončena řádně ve stanoveném termínu podzimu 2018.

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.