Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Projekty

Menu

Projekty

Přehled klíčových projektů školy spolufinancovaných prostředky Evropské unie

 

Projekty v realizaci:

 • reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003142 Název projektu: Šablony OP JAK na GVK (2023-2025).  Projekt je realizován ve výzvě OP Jan Ámos Komenský a je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností. Celková finanční alokace pro školu činí 1,1 mil. Kč.

 

 • Fond malých projektů v rámci OP Interreg V-A SK-CZ , realizace aktivit mikroprojektu "Hviezdy spájajú" (2022-2023) společně s G Púchov. Navazuje na  dřívější  společný a úspěšně  zrealizovaný projekt SCINET D204, který rozvíjel přírodovědné a technické vzdělávání žáků. tento projekt se zaměřuje na hlubší rozvoj pedagogů i žáků obou škol  v oblasti astronomie a astrofyziky prostřednictvím vzdělávání žáků i určených pedagogů, exkurzí, praktickch pozorování oblohy a také prostřednictvím nově vytvořených metodických listů. partnerem v tomto projektu je i hvězdárna Vsetín.  Důležitým výstupem projektu a přínosem pro žáky a učitele obou škol  je i pořízení potřebných nových přístrojů a žákovských laboratorních sestav z oblasti optiky. Celkové finanční náklady na projekt činí 22 900 euro.

 

 

Projekty úspěšně zrealizované:

 • Vzdělávání pomocí šablon II GVK (2020-2022)
 • Podpora vzdělávání v obasti přírodovědných a technických věd v OP Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, zkrácený název SCINET D204
 • Fond malých projektů v rámci OP Interreg V-A SK-CZ , realizace aktivit mikroprojektu "K vede krok za krokom" (2018-2019), "Kniha spája" (2020-2021)
 • Podpora vzdělávání pomocí šablon I na GVK (2017 - 2019)
 • Erasmus+   -spolupráce se středními školami v Německu, Nizozemí a Polsku, workshop v partnerských zemích, tvorba webových stránek na téma "Historie a současnost místních průmyslových odvětví" (2017-2019)
 • Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie, IROP (2016-2018) - projekt modernizace učeben přírodovědných předmětů prostřednictvím dodávky nového vybavení učeben a  laboratoří včetně  digitálního vybavení, přístrojů a zobrazovací techniky a moderních pomůcek pro experimenty a výuku 
 • Projekty  Českoněmeckého Fondu Budoucnosti , TANDEM - mobility studentů ve spolupráci s německým Gymnáziem v Isny (od roku 2015 dosud)
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a učitele (2015) a Comenius (2010 - 2012)
 • Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu (2015).
 • Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ (2012 - 2015), projekt ve spolupráci základních a středních škol ve Zlínském kraji
 • EU peníze středním školám (2012 - 2014)
 • Modernizace výuky chemie a biologie na Gymnáziu Valašské Klobouky (2012 - 2014), zkrácený název "Projekt Che-Bi"